biuro@szkolenia-jsm.pl

  609 250 270

COACHING ZMIANY POSTAW KLIENTA W JEGO PROCESIE AKTYWIZACJI.

 

ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie dedykowane doradcom zawodowym, doradcom klienta indywidualnego, specjalistom ds. rozwoju zawodowego
CELE SZKOLENIA ·         Poznanie technik coachingowych w pracy z klientem

·         Podniesienie efektywności pracy z różnymi typami klientów

·         Poznanie aktywnych metod wspierania na ścieżce aktywizacji zawodowej

·         Nabycie umiejętności budowania relacji z klientem mającej na celu osiągnięcie zamierzonych efektów pracy

·         Wzmocnienie uczestnika w jego kontaktach z klientem

REZULTATY
  • Wsparcie w pracy z klientami
  • Poszerzenie wachlarza metod aktywizowania klientów Urzędu
  • Podniesienie kompetencji w zakresie umiejętnego budowania relacji z innymi ludźmi
  • Poznanie coachingowego stylu współpracy z innymi ludźmi
  • Podniesienie efektywności swoich działań we wspieraniu innych ludzi.
PROGRAM SZKOLENIA Moduł I

Efektywne metody pracy z klientem

1. Sposoby wspierania  klienta w procesie aktywizacji

2. Prawdy i mity o coachingu

3. Czym jest, a czym nie jest coaching

W tym module uczestnicy poznają różne sposoby wspierania klientów

w procesie ich aktywizacji. Dowiadują się o ich skuteczności i możliwościach stosowania. Wyjaśnienie i doprecyzowanie czym jest coaching, kiedy warto go stosować, dlaczego jest wartościową formą wspierania innych
w osiąganiu celów.

 

Moduł II

Budowanie relacji z klientem

1. Wyzwania w pracy z klientami

2.  Formułowanie celów

3. Ograniczające przekonania

Moduł II przeznaczony jest na poznanie procesu coachingowego, jego przebiegu i wyzwań w pracy z klientem. Poznanie elementów coachingu, które warto stosować w pracy z klientami oraz na co zwracać szczególną uwagę, aby osiągnąć zamierzone efekty w sposób sprzyjający klientowi i zgodny z etyką coachingu.

 

Moduł III

Sztuka zadawania pytań

1. Moc pytań, pytania mocy

2. Pogłębione pytania

3. Słuchanie z uwagą

Ta część warsztatu skupia informacje jak zachęcić klienta do współpracy, jakie można i warto stosować skuteczne sposoby, aby klient przybliżył się do osiągnięcia celu. Dominują tu dwa elementy: zadawanie pytań i słuchanie – skrajnie odmienne, ale równie ważne w pracy z klientami.

 

Moduł IV

Wzmacnianie efektów

1. Nastawienie na cel

2. Pierwszy krok do działania

3. Wsparcie w realizacji postanowień

Moduł będzie poświęcony poznaniu sposobów utrwalenia (długotrwałego) osiągniętych efektów, zachęcania klientów do kontynuowania osiągnięć.

 

Moduł V

Co działa, a co nie działa na klientów

1. Analiza przykładów

2. Odpowiedzialność klienta

3. Rozwój postawy coachingowej

 

TERMIN I MIEJSCE 19 – 20.12.2018 r. Zakopane (2 dni szkoleniowe, 14 godzin dydaktycznych)